Vill du utveckla din klinik och skapa mervärden för dina
patienter och personal?
 
 

Tiderna förändras och tidigare räckte det med att utföra en behandling på ett förtroendegivande sätt och patienten var nöjd och kom tillbaka. Idag är det standardkrav, nu måste det till något mer för att patienten skall känna att man vill komma tillbaka samt berätta för andra om sin Tandläkare. Man behöver se till helheten, skapa mervärden.

Vad är det patienten möter när de besöker Er klinik • Hur ser det ut i lokalen • Hur svarar Ni i telefon • Hur ser utbudet ut • Vad kan kliniken erbjuda för mervärde förutom tandbehandling?

Människor har blivit mindre lojala och mer rörliga i val av Tandklinik. Det blir mer och mer viktigt att inse värdet av att behålla sina patienter och skapa konkurrensfördelar som gör att patienten vill vara kvar. Kostnaden för att vinna nya patienter är högre än att behålla befintliga.

HUR SER TJÄNSTEN UT?
Genom mina tidigare erfarenheter av att utveckla tandkliniker till att öka sin omsättning samt patientflöde har jag tagit fram en väl beprövad processplan. Processen skräddarsys naturligtvis för att passa varje Tandklinik, men tanken är den samma - Patienten i focus! Genom att kartlägga-bedöma-föreslå-implementera-följa upp-utvärdera görs en marknadsplan som vi tillsammans arbetar med.

HUR SER MIN ROLL UT?
Jag blir din samarbetspartner, utbildare och konsult

Väckarklockan
Klarinettvägen 199
434 47 Kungsbacka
Tel 0763 39 22 30
sophia@vackarklockan.nu