”Allt verkligt liv är möte”
 
 

skrev religonfilosofen Martin Buber. Jag måste instämma. Livet är en lång rad möten och vi formar och påverkar vår omgivning genom vårt sätt att möta varandra. De goda mötena ger livet värde och mening. Vissa människor har en alldeles speciell förmåga att se andra - i de mötena känner vi oss sedda och värdefulla. Att kunna ha möjlighet att se andra är en gåva, men jag tror också att den kan tränas upp. Genom medvetenhet, kunskap och en gnutta humor kan vi alla bidra till det goda mötet.

Jag är utbildad Marknadsekonom och Mindfulness instruktör.

I 20 år arbetade jag inom resebranschen varav 10 år på SAS. Jag hade förmånen att arbeta samtidigt med Jan Carlson som hade förmåga att i mötet med såväl kunder som personal få oss att känna oss viktiga.

Jag har funderat mycket på vad det är som gör att det blir ett bra möte och hur vi själv a kan påverka detta. Det verktyg som jag använder både privat och i arbetet är Mindfulness-medveten närvaro. Detta hjälper mig att kunna vara fokuserad och effektiv när jag önskar och samtidigt må bra.

Jag känner att jag lever mitt liv mer fullt ut idag och gör de val som jag själv mår bra av. Med min träning i Mindfulness så kan jag fokusera bättre och vara mer närvarande i mina möten.”


Väckarklockan
Klarinettvägen 199
434 47 Kungsbacka
Tel 0763 39 22 30
sophia@vackarklockan.nu